Tin tức Trung tâm
Nhân rộng Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ
 176
 19/12/2019
Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch liên tịch

Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch liên tịch

Chiều ngày 16/12/2019, Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ tổ chức buổi ký kết kế hoạch liên tịch triển khai nhân rộng Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện tại Bệnh viện Nhi Đồng, dự buổi ký kết có ông Phan Quốc Quyền, PGĐ Trung tâm và Ths. BS Nguyễn Ngọc Việt Nga, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng, cùng các chuyên viên phòng Tư vấn, Trung tâm Công tác xã hội; các chuyên viên phòng Công tác xã hội và mạng lưới tuyến Bệnh viện Nhi cùng dự.


4-min..jpg

Ông Phan Quốc Quyền, PGĐ TT CTXH phát biểu trong buổi ký kết

Mục đích của hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và cam kết thực hiện của lãnh đạo, các phòng chuyên môn và viên chức y tế về vị trí, vai trò trong việc phát triển nghề công tác xã hội trong bệnh viện, góp phần kết nối, hỗ trợ, tư vấn, tham vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện; xây dựng Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện Nhi Đồng thực hiện kết nối, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh là bệnh nhân Nhi và người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khi đến bệnh viện điều trị được cung cấp các dịch vụ công tác xã hội; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn thành phố.

3-min..jpg

Ths. BS Nguyễn Ngọc Việt Nga, PGĐ Bệnh viện Nhi Đồng phát biểu trong buổi ký kết

Buổi ký kết cũng đã xác định được bảy nội dung trọng tâm như sau:

1. Trung tâm liên hệ và có buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng, phòng Công tác xã hội để thống nhất nội dung kế hoạch, Trung tâm chịu trách nhiệm ban hành kế hoạch Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện, Trung tâm và Bệnh viện thống nhất tiến hành ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện các hoạt động Mô hình, phân công nhân sự thực hiện Mô hình tại Bệnh viện;

2. Bệnh viện Nhi đồng phân công nhân viên Công tác xã hội kết nối thường xuyên với Trung tâm (trực tiếp với Bộ phận Tổ chức) để thực hiện tư vấn, tham vấn, và hướng dẫn hồ sơ chuyển gửi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị bỏ rơi không có người chăm sóc, nuôi dưỡng tại bệnh viện Nhi Đồng đưa đến Trung tâm để chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung;

5-min..jpg  

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn, TT CTXH báo cáo kết quả thực hiện mô hình thời gian qua

3. Bệnh viện hỗ trợ và tạo điều kiện, hướng dẫn cho viên chức Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng là trẻ em bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm khi điều trị tại các Khoa của bệnh viện Nhi Đồng;

4. Các viên chức, cộng tác viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực về Công tác xã hội trong bệnh viện cho viên chức Trung tâm, nhân viên Công tác xã hội của bệnh viện theo kế hoạch đề ra (nếu có)

5. Trung tâm và Bệnh viện phối hợp thành lập Câu lạc bộ Công tác xã hội trong bệnh viện nhằm hỗ trợ người bệnh và người nhà người bệnh; xây dựng đội ngũ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các khoa/phòng ở các bệnh viện và phối hợp với Trường Đại học, Cao Đẳng tạo điều kiện cho tình nguyện viên đến Bệnh viện làm công tác thiện nguyện;

6. Lồng ghép, duy trì họp giao ban giữa Trung tâm với Bệnh viện, định kỳ 01 buổi/tháng tại phòng Công tác xã hội và phân công 01 viên chức của Trung tâm liên hệ, kết nối thường xuyên với bệnh viện hỗ trợ ban đầu kịp thời cho bệnh nhân.

7. Trung tâm hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Mô hình Công tác xã hội tại Bệnh viện theo dự trù kinh phí được phê duyệt.

1-min..jpg

Ngoài ra nội dung ký kết kế hoạch liên tịch cung đã xác định rõ nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội và nhiệm vụ của Bệnh viện Nhi Đồng trong việc triển khai Mô hình đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Mô hình Công tác trong bệnh viện được được triển khai trên cơ sở Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện và tinh thần công văn số 305/SLĐTBXH-VP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về việc thống nhất giao Trung tâm Công tác xã hội thực hiện Mô hình Công tác xã hội trong bệnh viện năm 2017. Theo đó, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Bệnh viên Ung Bướu triển khai thí điểm Mô hình vào năm 2017, qua quá trình thực hiện và đánh giá các hoạt động của Mô hình đã đạt được những kết quả tích cực trong việc trợ giúp người bệnh và người nhà người bệnh giải quyết các vấn đề học đã gặp phải.

Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Tin mới
Video