Tin tức Trung tâm
Tổ chức hội thảo tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 242
 19/12/2019
Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn, Trung tâm CTXH TPCT triển khai các nội dung trong hội thảo tập huấn

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn, Trung tâm CTXH TPCT triển khai các nội dung trong hội thảo tập huấn

Thực hiện kế hoạch Chăm sóc, giáo dục trẻ em của thành phố Cần Thơ và kế hoạch hoạt động Công tác xã hội của Trung tâm Công tác xã hội (Trung tâm), năm 2019 Trung tâm phối hợp với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Giáo dục và Đào tạo; các Trường THCS của các quận/huyện tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và học sinh THCS về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

10-min..jpg

Buổi nói chuyện cùng các em học sinh

Theo đó, triển khai 29 cuộc tập huấn, tuyên truyền cho 360 giáo viên, phụ huynh và 884 học sinh các trường THCS kiến thức về Quyền trẻ em, giới, tính dục và quyền của người LGBT; cung cấp các kỹ thuật và phương pháp truyền thông, làm việc với trẻ em và gia đình và những người chăm sóc thay thế; phòng chống bắt nạt trẻ em, đặc biệt bắt nạt liên quan đến giới, giới tính; nâng cao nhận thực đối với người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị phân biệt đối xử liên quan đến thể hiện giới.

8-min..jpg

Bên cạnh đó, hoạt động còn tập huấn kiến thức cơ bản về Luật Trẻ em 2016; cung cấp thông tin, kiến thức cho phụ huynh, giáo viên tư vấn học đường, người chăm sóc thay thế trẻ em tại các xã/phường/thị trấn trọng điểm về kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em; hỗ trợ kết nối các trường hợp cần tư vấn, tham vấn hoặc giới thiệu chuyển tiếp, chuyển tuyến đến các dịch vụ xã hội, pháp lý; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

11-min..jpg

Hoạt động mang lại sự hiểu biết cho người tham dự với các vấn đề mới cơ bản về đặc điểm và sự đa dạng của người LGBT; phân tích thế mạnh và khó khăn của người LGBT theo các cấp độ và các nhóm nhỏ; các kiến thức nền tảng về sự phát triển bản dạng và xu hướng tình dục và người LGBT; những kỹ năng, cách thức tiếp cận, nguyên tắc cơ bản khi làm việc, phương pháp truyền thông với người LGBT; kiến thức cơ bản về Luật Trẻ em năm 2016; các vấn đề kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến giới, giới tính và đa dạng tính dục; kết nối mạng lưới dịch vụ công tác xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cấp độ từ gia đình đến trường học.

Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Tin mới
Video