Tin tức Trung tâm
9 điểm cấm uống rượu, bia
 131
 04/03/2020
9 điểm cấm uống rượu, bia

9 điểm cấm uống rượu, bia

Đính kèm:
1. Công văn số 556/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của UBND TPCT về việc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;
2. Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Nguồn: vnexpress.net
Tin mới
Video