Văn bản trung ương
Thông tư 01 - Qui định tiêu chuẩn đạo đức nghề đối với người làm Công tác xã hội
 547
 17/08/2017

Thông tư 01 - Qui định đạo đức nghề Công tác xã hội đối với người làm Công tác xã hội
Thông tư 01 - Qui định đạo đức nghề Công tác xã hội đối với người làm Công tác xã hội 
Tác giả: Biên tập TVTGĐT

Ý kiến bạn đọc

Video