Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có HCĐB
Thủ tục hồ sơ đối tượng tiếp nhận vào Trung tâm
 377
 15/05/2018

Công văn số 43/SLĐTBXH-BTXH ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thủ tục, hồ sơ tiếp nhận vào 02 Trung tâm trực thuộc Sở quản lý
1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP;
2. Thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
(Xin mời xem tập tin đính kèm, xin cảm ơn!)
Tác giả: Thanh Vũ

Tập tin đính kèm

  4_07-43-BTXH.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

Tin mới
Video