Tin tức Trung tâm
Tập huấn cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện cho người LGBT
 127
 30/09/2020
Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn, TT CTXH TPCT triển khai các nội dung của buổi tập huấn

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn, TT CTXH TPCT triển khai các nội dung của buổi tập huấn

Trung tuần tháng 9/2020, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (Save the children - SCI) tổ chức 15 lớp tập huấn cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện cho người đồng tính nữ, người đồng tính nam, người song tính và người chuyển giới (LGBT) cho hơn 400 đại biểu là những người trực tiếp cung các dịch vụ trên địa bàn 9 quận, huyện thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức và các dịch vụ y tế, xã hội, giáo dục thân thiện và an toàn; các kỹ thuật và phương pháp truyền thông, làm việc với người LGBT liên quan đến giới, giới tính; hoạt động củng cố hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ an toàn, thân thiện cho người LGBT; các kiến thức về LGBT; những vấn đề liên quan đến giới, giới tính và đa dạng tính dục cho những người trực tiếp cung cấp dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, đoàn, hội địa phương (cấp quận, huyện và xã, phường, thị trấn) và hướng đến hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ thân thiệt và an toàn cho người LGBT trên địa bàn 9 quận, huyện của thành phố Cần Thơ

1..jpg


Hoạt động tập huấn là một chuỗi các hoạt động của Dự án Quản trị quyền trẻ em - Trẻ em và Thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội năm 2020 được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Dự án “Quản trị Quyền trẻ em - Phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi Quyền trẻ em cho trẻ em yếu thế ở Việt Nam - Giai đoạn 2” do tổ chức Vì sự đa dạng giới tại Na Uy (FRI) tài trợ thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) tại Việt Nam.

Thực hiện các hoạt động nhằm trao quyền cho trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên LGBT thông qua việc tăng cường năng lực cho các nhóm LGBT, nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng LGBT và hướng đến vận động cho quyền của cộng đồng LGBT và giảm thiểu sự ngược đãi, phân biệt đối xử và gây tâm lý căng thẳng đối với các trẻ em và thanh thiếu niên LGBT để xã hội công nhận nhóm LGBT, lồng ghép các vấn đề liên quan đến LGBT trong các chính sách và chương trình liên quan của Chính phủ. Bên cạnh đó, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và đảm bảo tính chủ động của các cá nhân, đơn vị liên quan đến việc triển khai các hoạt động cung cấp các dịch vụ trợ giúp thanh thiếu niên LGBT; đảm bảo các hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và tình hình địa phương đối với cộng đồng LGBT.


Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Video