Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
  Cần phát triển những dịch vụ Công tác xã hội với trẻ tự kỷ
  Tết Trung thu 2020 đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
  Thư chúc Tết Trung thu 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
  Tập huấn cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện cho người LGBT
  Tết trung thu đến với hội viên các Câu lạc bộ Tuổi hồng
  Lễ bàn giao công trình Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin thành phố Cần Thơ