Công văn số 4587/LĐTBXH-PC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Hội thảo tham vấn đề án “Mô hình Hòa nhập cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021- 2025”
  Cô "bảo mẫu" tận tâm!
  Thông báo tuyển dụng giảng viên đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện với trẻ em và thanh thiếu niên LGBT
  Trẻ em tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ vui đón Trung thu trong thời gian giãn cách xã hội
  Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
  Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ