Tin tức Trung tâm
Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
 227
 22/06/2021

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng người lao động năm 2021, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ tuyển dụng người lao động theo Thông báo số 160/TB-CTXH ngày 21 tháng 6 năm 2021   
Thông tin chi tiết xin xem thêm hình ảnh và tập tin đính kèm.
Xin cảm ơn!
0bf1c6c876ff49fe9326d8c40ea23254-0001.jpg  
0bf1c6c876ff49fe9326d8c40ea23254-0002.jpg
Tác giả: Tôn Tô Bảo Ngân
Nguồn: Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
Video