Tin tức Trung tâm
Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
 185
 12/07/2021

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức số 178/TB-CTXH ngày 06 tháng 7 năm 2021 

Thông tin chi tiết xin xem thêm hình ảnh và tập tin đính kèm.

Xin cảm ơn!tuyen dung T7 1.1.jpgtuyen dung T7 1.2.jpgtuyen dung T7 1.3.jpg

Tác giả: Tôn Tô Bảo Ngân
Nguồn: Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
Video