Ngành LĐ-TBXH
Công văn số 4587/LĐTBXH-PC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 146
 11/12/2021

Công văn số 4587/LĐTBXH-PC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-PC và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0006.jpg


Tác giả: Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội
Nguồn: Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội

Ý kiến bạn đọc

Video