Tin tức Trung tâm
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
 1342
 18/02/2021

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức số 29/TB-CTXH ngày 25 tháng 02 năm 2021 
Thông tin chi tiết xin xem thêm hình ảnh và tập tin đính kèm.
Xin cảm ơn!

1-Thong bao tuyen dung 2021 - TT CTXH TPCT.png
2-Thong bao tuyen dung 2021 - TT CTXH TPCT.png
3-Thong bao tuyen dung 2021 - TT CTXH TPCT.png
Tác giả: Thanh Vũ - TT CTXH Cần Thơ
Nguồn: Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
Video