Tin tức Trung tâm
Thông báo tuyển dụng giảng viên đào tạo giảng viên nguồn (TOT) về cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện với trẻ em và thanh thiếu niên LGBT
 79
 06/10/2021

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ tuyển dụng người lao động theo Thông báo số 303/TB-CTXH ngày 02 tháng 10 năm 2021   
Thông tin chi tiết xin xem thêm hình ảnh và tập tin đính kèm.
Xin cảm ơn!
0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
Tác giả: Tôn Tô Bảo Ngân
Nguồn: Trung tâm Công tác xã hội
Video