Tin tức Trung tâm
Thông báo tuyển dụng người lao động năm 2021 - Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ
 340
 16/11/2021


Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức số 409/TB-CTXH ngày 16 tháng 11 năm 2021 

Thông tin chi tiết xin xem thêm hình ảnh và tập tin đính kèm.

Xin cảm ơn!

0001.jpg

0002.jpg

Tác giả: Phòng Hành chính
Nguồn: Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ
Video