251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Ban Giám đốc Trung tâm

 
Hình
Ông : HỒ THANH HẢI
Chức vụ : Giám đốc
Ngày sinh : 28/02/1970
Email : hothanhhai@cantho.gov.vn
 
Hình
Ông : BÙI ĐỨC TRUNG
Chức vụ : Phó giám đốc

Ngày sinh :  25/12/1963
Hình Ông : PHAN QUỐC QUYỀN
Chức vụ : Phó giám đốc
Ngày sinh :  12/02/1979
Hình Bà : NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Chức vụ : Phó giám đốc
Ngày sinh :  22/09/1967