251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ được thành lập từ năm 2013 theo Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trên cơ sở sáp nhập từ Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin và Trung tâm Dịch vụ công tác xã hội trẻ em. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp (trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ em lang thang, nạn nhân bị bạo lực, bị buôn bán, bị xâm hại,…). Tư vấn, truyền thông, thực hiện các dịch vụ xã hội, kết nối cộng đồng trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Trung tâm được xem là “ngôi nhà chung” của những mảnh đời bất hạnh suốt 09 năm qua, giúp các em vượt qua mọi khó khăn, vững vàng trong cuộc sống, bước tiếp chặng đường còn lại, trở thành những công dân có ích và thành đạt trong xã hội.

          Ngày 26/9/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 11380/QĐ-SLĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Công tác xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Công tác xã hội có chức năng thực hiện cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng xã hội và đối tượng khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tiếp nhận và xử lý các thông tin chăm sóc dịch vụ công tác xã hội;

2. Tổ chức hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, tư vấn, tham vấn trực tiếp cho các cá nhân, gia đình và các nhóm;

3. Cung cấp, tổ chức các dịch vụ dài hạn về giáo dục xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng;

4. Phát triển chương trình, chính sách và xây dựng đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội;

5. Nuôi dưỡng các đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

6. Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội và tình nguyện viên công tác xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

7. Thực hiện việc nuôi và cho con nuôi ở trong nước và nước ngoài theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính được giao theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do cấp có thẩm quyền giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc (đến năm 2022 có không quá 02 Phó Giám đốc).

          Cơ cấu phòng ban trong Trung tâm gồm có 03 phòng: Phòng Hành chính, Phòng Tư vấn và Phòng Y tế.