251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phòng Y Tế

 
 
Ông : Lý Trọng Nhân
Chức vụ : Trưởng phòng
Ngày sinh : 28/10/1981
Email : ltrongnhan@cantho.gov.vn
 
Hình
Ông : Lê Hiếu Tú
Chức vụ : Phó trưởng phòng

Ngày sinh :  13/03/1983
Hình Ông : Đặng Út Em
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Ngày sinh :  01/01/1976