251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2023/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững giai đoạn 2024 - 2025, gồm hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2023/NQ-HĐND
Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
Một số vấn đề nổi bật của bản tin cải cách hành chính số 22/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - BẢN TIN NỘI BỘ CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
Câu hỏi 20: Mục tiêu cụ thể của Đề án Phát triển nghề CTXH được chia làm mấy giai đoạn? Nội dung chính của từng giai đoạn?
Trả lời: Mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển nghề CTXH được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2010 - 2015 và giai đoạn 2 từ 2016 - 2020
Câu hỏi 19: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội được quy định như thế nào?
Trả lời: Tại Điều 3, 4, 5 Chương II, Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2017 quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người ...
Câu hỏi 12: Công tác xã hội ở Việt Nam xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào?
Trả lời: Các hoạt động manh nha cho sự hình thành CTXH ở nước ta xuất phát từ truyền thống tương thân thương ái giúp đỡ người khốn khó trong cộng đồng ...
Câu hỏi 18: Những quan điểm và cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án Phát triển nghề CTXH?
Trả lời: Đề án Phát triển nghề CTXH được xây dựng dựa trên những căn cứ được ghi trong Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; các văn ...
Câu hỏi 17: Sự cần thiết phải phát triển nghề CTXH tại Việt Nam?
Trả lời: Năm 1986, dấu mốc thực hiện “Đổi mới-Mở cửa” nền kinh tế, sự bùng nổ về phát triển công nghiệp, thì các hoạt động từ thiện không còn ...
Câu hỏi 16: Hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển nghề CTXH ở Việt Nam?
Trả lời: Những địa chỉ để tìm hiểu thêm thông tin về nghề CTXH và Đề án phát triển CTXH?
Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người làm Công tác xã hội chưa?
Trả lời: Đến nay, Việt Nam chưa có Hiệp hội quốc gia nhân viên CTXH như nhiều nước khác trên thế giới.
Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?
Trả lời: Vì là một nghề non trẻ nên việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tập trung ở những vấn đề sau.