251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Phòng Hành chính

 
 
Ông : NGUYỄN HỮU NGHIỆM
Chức vụ : Trưởng phòng
Ngày sinh : 01/02/1971
Email : nhnghiem@cantho.gov.vn
 
Hình
Bà : Nguyễn Ngọc Điệp
Chức vụ : Phó trưởng phòng

Ngày sinh :  01/06/1989
Hình Ông : Nguyễn Trung Hậu
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Ngày sinh :  01/05/1987
Email :