251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày 12/7/2023, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ (Trung tâm) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch cho hơn 30 viên chức đang công tác tại Trung tâm.

Lớp tập huấn là hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực thường niên cho viên chức thường xuyên thực hiện công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động tại Trung tâm. Với phần nhiều thời gian cho học viên thực hành xây dựng kế hoạch, tập huấn viên đã bổ sung nhiều kiến thức và những kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã tự tin hoàn thành bài tập lập kế hoạch công việc đảm bảo các tiêu chí xác định mục tiêu, kết quả, chỉ số phù hợp và thiết lập các hoạt động tương ứng đảm bảo tính hợp lý. Bên cạnh đó, việc đánh giá các nguồn lực, quản lý những rủi ro và xây dựng thời gian biểu trong quá trình thực hiện kế hoạch cũng được áp dụng. Tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch cho các viên chức tại Trung tâm. Việc ứng dụng hiệu quả các kỹ năng vào thực tiễn công việc sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.

 
 Trung Hậu