251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Câu hỏi 6: Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?

Trả lời: Triết lý giá trị của nghề Công tác xã hội (CTXH) dựa trên niềm tin vào giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi con người.

Bởi vậy, CTXH luôn luôn tin vào giá trị và khả năng thay đổi của các cá nhân vì họ có khả năng đưa ra lý do, phân tích lý trí và chọn lựa. CTXH đề cao các giá trị về quyền con người. Con người có quyền tiếp cận các dịch vụ và đưa ra quyết định.

CTXH cũng nhấn mạnh các giá trị về xã hội. Xã hội cần hướng đến đảm bảo sự công bằng và dân chủ. Vì vậy, CTXH luôn chú trọng đến việc xây dựng các chương trình xã hội và cải tiến các chính sách xã hội nhằm nâng cao các điều kiện xã hội và thực hiện công bằng xã hội.

CTXH xác nhận các giá trị về ứng xử chuyên môn. Nhân viên công tác xã hội đánh giá và tự đánh giá chất lượng phục vụ của mình. Nhân viên công tác xã hội luôn tuân thủ và chịu trách nhiệm về những hành vi đạo đức và luôn có ý thức phát triển chuyên môn.

Dưới đây là những quan điểm triết lý của công tác xã hội về con người:

- Con người là mối quan tâm hàng đầu của xã hội;

- Giữa cá nhân và xã hội có sự phụ thuộc tương hỗ;

- Cá nhân và xã hội phải có trách nhiệm với nhau;

- Mỗi người cần được phát huy tiềm năng của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình đối với xã hội thông qua sự tích cực tham gia;

- Xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để cá nhân khắc phụ trở ngại, phát huy tiềm năng bởi chính những trở ngại đó làm mất cân bằng trong quan hệ cá nhân và môi trường xã hội.