251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Thủ tục hồ sơ đối tượng tiếp nhận vào Trung tâm

Công văn số 43/SLĐTBXH-BTXH ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thủ tục, hồ sơ tiếp nhận vào 02 Trung tâm trực thuộc Sở quản lý

1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP;
2. Thủ tục tiếp nhận đối tượng vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
(Xin mời xem tập tin đính kèm, xin cảm ơn!)