251/1 đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại phòng họp Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, BCH Công đoàn thành viên và BCH Chi đoàn Trung tâm phối hợp tổ chức sinh nhật cho viên chức và người lao động của Trung tâm, Ban Giám đốc Trung tâm cùng dự.

1.4-min.jpg

Đây là hoạt động trong kế hoạch phối hợp Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Trung tâm nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm các cấp lãnh đạo, các đoàn thể trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm; tạo sự gắng bó, đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các phòng chuyên môn của Trung tâm; củng cố, duy trì quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn thành viên và Chi đoàn Trung tâm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.5-min.jpg

Theo tinh thần đó, BCH Công đoàn thành viên và BCH Chi đoàn Trung tâm phối hợp tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng cho công chức, viên chức và người lao động có ngày sinh nhật chung từng tháng với yêu cầu đặt ra tất cả công chức, viên chức và người lao động trong Trung tâm đều được quyền lợi hưởng như nhau; hoạt động được triển khai trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, công khai và được chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, phát huy tính chủ động sáng tạo.

1.2-min.jpg

Dịp này, BCH Công đoàn cũng đã trao 04 Quyết định của Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ kết nạp 04 viên chức đủ điều kiện tham gia Tổ chức Công đoàn sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ, nâng tổng số công đoàn viên là 61 người (47 nữ và 14 nam).

1.7-min.jpg